Stichting Behoud Waardevol Erfgoed

Kantoorruimte huren in Den Haag

Stichting Behoud Waardevol Erfgoed werd opgericht in 1992. De stichting stelt zich tot doel de instandhouding te waarborgen van de oorspronkelijke stedelijke bebouwing te Den Haag en het stimuleren van de diversiteit van het gebruik van die bebouwing. Met dit laatste wordt bedoeld: woningen, winkels of andere bedrijfspanden en een divers samengesteld bewonersbestand.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door de aankoop, verbetering en beheer van registergoederen. Werken op basis van vertrouwen en renoveren door bewoners in zelfwerkzaamheid zijn hierbij uitgangspunten. Hoewel de stichting in 1992 werd opgericht gaat de geschiedenis van het behoud van waardevol erfgoed veel verder terug.

Het Den Haag zoals wij het nu kennen zou er anders hebben uitgezien zonder het werk van de Stichting Behoud Waardevol Erfgoed en wat daaraan voorafging: de Stichting Emmaus, een idealistische kraakbeweging en de bewonersorganisatie “Het oude centrum”.

Kijk bijvoorbeeld eens op de Prinsengracht naar het stuk tussen de Lange Beestenmarkt en de Brouwersgracht: een aaneengesloten rij historische panden met daarachter de Barthkapel en de bijbehorende kloostertuin. Een stuk erfgoed van groot historisch belang. En dan de Lange Beestenmarkt: de hele gevelrij vanaf de Hamerstraat links tot de Lepelstraat rechts, inclusief het Flora’s hofje werden gered. Deze stadsgezichten zouden niet meer bestaan als de sloop en nieuwbouwplannen van de Gemeente Den Haag niet langdurig en vasthoudend gedwarsboomd zouden zijn.

“Achter elke gevel gaat een verhaal schuil en die verhalen zijn de moeite van het vertellen waard”